MİGREN TEDAVİSİ AMELİYATI İÇİN UYGUN ADAYLAR

Migren Tedavisi Ameliyatı İçin Uygun AdaylarMigren tedavisi için uygun adayların belirlenerek endoskopik migren ameliyatının yapılması durumunda yüzde 90’ın üzerinde başarının kaçınılmaz olduğu bilimsel olarak 15 yıl boyunca yapılan çeşitli çalışmalarla ispatlanmıştır.

Migren tedavisi her baş ağrısı tipi için geçerli mi?

Baş ağrısı toplumda en sık görülen ağrı türüdür. Çıkış nedenine göre iki ana grup altında incelenir: primer baş ağrıları ve sekonder baş ağrıları. Baş ağrılarının yüzde 90’ını primer baş ağrıları oluşturur. Bu gruptaki ağrılar, baş bölgesinde direkt kendiliğinden başlar. Vücuttaki herhangi bir hastalık bu ağrıların kaynağı değildir. Primer ağrı, migren ve stres tipi baş ağrılarıdır.

Sekonder, yani ikincil gruptaki baş ağrıları ise belirli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkar.  Toplumda görülen total baş ağrısının yüzde 10’unu sekonder baş ağrıları oluşturur. Bu baş ağrılarına genellikle, sinüzit, beyin damar rahatsızlıkları, sinir sistemi hastalıkları, göz sorunları neden olmaktadır.

Endoskopik migren ameliyatı ile gerçekleştirilen migren tedavisi yalnızca primer grupta yer alan, nedeni tam olarak bilinmeyen ve baş bölgesinde kendiliğinden ortaya çıkan migren ve gerilim tipi baş ağrıları için uygulanmakta ve olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bir nörolog tarafından migren veya stres tipi baş ağrısı tanısı konulması migren tedavisinin ilk şartıdır.

Sekonder tipi baş ağrılarında migren tedavisi uygulanmaz. Baş ağrısını ortadan kaldıracak tedavi, ağrıya neden olan sinüzit, göz hastalıkları gibi rahatsızlıkların iyileştirilmesiyle mümkündür.

Baş ağrısının migren ya da gerilim tipi olduğu nasıl anlaşılır?

Migren tedavisi ile iyileştirilebilecek migren ve gerilim tipi baş ağrılarının kendine has özellikleri vardır. Migrenin temel özellikleri şunlardır:

·       Ağrı, başın ense, alın, şakak gibi bölgelerinden sadece birinde ortaya çıkar.

·       Ağrı en az 4 saat, en fazla 72 saat sürer.

·       Migren ağrısının temel karakteristiği zonklayıcı nitelikte olması, şiddetinin orta ve üst düzeyde seyretmesidir.

·       Migren ağrısını stres tipi baş ağrısından ayıran bir diğer özellik ise ağrıya bulantı ve kusmanın eşlik etmesidir. Ayrıca yine atak sırasında hasta parlayan ışık kaynaklarına karşı, çeşitli kokulara (sigara, parfüm, kimyasal…) ve gürültüye karşı son derece hassaslaşır. Bunlardan uzaklaşmaya, loş ya da karanlık bir ortamda kendini sesten, kokudan izole ederek ataklardan kurtulmaya çalışır.  

·       Migren auralı ve aurasız olarak ikiye ayrılır. Auralı migren daha az görülür. Aura demek, migren atağının başlamadan en fazla 1 saat öncesine kadar patlayan parlak ışıklar gibi çeşitli belirtilerin ortaya çıkması demektir.

·       Migrenin karakteristik özelliklerinden bir diğeri de, atak sırasında yapılan baş hareketleri ve egzersizlerin ağrı şiddetini arttırmasıdır.

Stres ya da gerilim tipi baş ağrısının karakteristik özellikleri

Stres tipi baş ağrısı toplumun yüzde 40’ında görülmektedir. Stres tipi baş ağrısının kendine özgü temel özellikleri şunlardır:

·       Stres tipi baş ağrısının temel sebebi, adından da anlaşılacağı gibi strestir.

·       Migren baş ağrısı başın sadece bir bölgesini, örneğin alın ya da ense veya şakak bölgesini tutar. Stres tipi baş ağrısında ağrı başın her yerine yayılır. Şiddetin en yüksek olduğu yer başın tepe kısmıdır. Ağrının yayılma yönü genellikle başın arkasından ön kısmına doğrudur. Nadiren de olsa başın sadece bir bölgesinde ortaya çıkabilmektedir.

·       Migrende ataklara, bulantı ve kusma birlikte eşlik eder ama stres tipinde sadece bulantı görülür. Kusma meydana gelmez.

·       Migren ağrısı en fazla 3 günde geçmektedir. Stres tipi baş ağrısı ise 15 gün kadar sürebilmektedir.

·       Migrenin auralı türünde önceden görme bozuklukları gibi belirtiler ortaya çıkar. Stres tipinde baş ağrısı öncesi görme bozuklukları yaşanmaz.

·       Efor ve baş hareketi migrenin şiddetini arttırır, gerilim tipi baş ağrısında egzersiz ağrıyı arttırmaz.

Migren tedavisine uygun adayların temel özellikleri

Migren tedavisi için uygulanan endoskopik migren ameliyatı için uygun adayların temel özellikleri, plastik ve estetik cerrahi uzmanının muayene sırasındaki değerlendirmesiyle ortaya konulur. Hastanın tedaviden şifa bulması için şu şartlara sahip olması gerekir:

·       Bir nörolog tarafından migren veya gerilim tipi baş ağrısı tanısının konulması gerekiyor.

·       Ayda ortalama 15 gün migren ağrısı çekmek.

·       Gerilim tipi baş ağrısının hayatı ciddi ölçüde aksatacak şiddette ve sıklıkta yaşanması.

·       Hastanın 18 yaşını bitirmiş olması. Bazen 18 yaşın altındaki hastanın hayatında migren ağrısı ciddi bir özürlülük yaratabiliyor. Bu durumda ameliyat için nörologlarla işbirliği ortamında karara varılır.

·       Daha önce botoks enjeksiyonu ile geçici olarak migren ağrılarından kurtulanlar.

·       Muayene sonrası plastik cerrahi uzmanı tarafından yapılan botoks testinden olumlu sonuç alanlar. Hastanın genel durumunu değerlendiren plastik cerrahi uzmanı, kimi zaman hastanın durumunun botoks testine gerek bırakmayacak açık ve net bir şekilde ameliyata uygun olduğu kararını verebilmektedir.

·       Uzun süre kullanılan ilaçların etki etmediği migren hastaları.

·       İlaçların yan etkilerine maruz kalan ve bundan kurtulmak isteyen migren hastaları.

·       Daha önce birçok tedavi yöntemini deneyen ama bunlardan kesin sonuç alamayan migren hastaları migren tedavisi için uygun adaylardır.

Uygun adayların migren tedavisi ile iyileşme oranı

Endoskopik migren ameliyatı ile gerçekleştirilen migren tedavisi yüzde 90’ın üzerinde bir başarı oranına sahiptir. Yani, apandisit ameliyatında elde edilen başarı oranıyla aynıdır. Bunun anlamı; apandisit ameliyatı toplumda, apandisit sorunundan kurtulmak için kesin çözüm olarak bilinmektedir. Başarı oranı yüzde 100 olarak bilinmektedir. Ancak başarı oranı yüzde 90’dır. Tıpkı migren ameliyatında olduğu gibi.

Ameliyat sonucunun başarılı olduğunu gösteren 3 kriter vardır:

Birincisi; ameliyattan sonra migren atak ve ağrılarının tamamen ortadan kalkmasıdır. Yüzde 90’lık başarı oranının yüzde 62’sinde migren hastalığı tamamen tedavi edilmiştir.

İkincisi; migren ağrısının şiddetinin, sıklığının ve süresinin yüzde 50’nin üzerinde, hatta yüzde 80’e kadar aşağı çekilmesidir.

Üçüncüsü; migren ağrısının ameliyattan sonra baş ağrısı seviyesine çekilmesidir.

Bu üç başarı kriteri, Amerika’da yapılan migren ameliyatlarından elde edilen bilimsel sonuçlardır. Ülkemizde bir çok doktor son birkaç yıldır migren ameliyatlarından elde edilen sonuçlar, migren ağrı ve ataklarının kalıcı olarak sona erdiğini göstermektedir.

Sonuçların kalıcılığı yine Amerika’da yapılan 5 yıllık hasta takipleriyle kanıtlanmıştır. 

Web sitemizde yer alan içerikler, tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Çok daha fazla bilgiye sitemizden ulaşabilirsiniz.